Home

Waarom moet ik werk
maken van kennisbeleid?

Er zijn tal van redenen!

  • Kennis gaat minder snel verloren.
  • Bij afwezigheid kunnen medewerkers voor elkaar inspringen.
  • Er is zicht op welke kennis bij wie zit en hoe deze optimaal in het bedrijf kan ingezet worden.
  • ...
Peter Vanhove - general manager
Teka info pilots

Focus op medewerkers

Er is reeds heel wat onderzoek gebeurd naar kennisbeleid en kennisoverdracht in organisaties. Wil je een succesvol kennisbeleid invoeren in jouw bedrijf, dan kan je je best baseren op volgende 6 strategische actiepunten. Deze staan bekend als het Model van Karl Wiig:

  • Implementeer Kennismanagement als onderdeel van de bedrijfsstrategie waarbij alle afdelingen van het bedrijf betrokken zijn.
  • Toon waardering voor reeds aanwezige kennis en zorg dat deze volop benut wordt.
  • Moedig jouw medewerkers aan om hun kennis en vaardigheden doorlopend aan te sterken en hun kennis te delen met collega’s.
  • Onderzoek en ontwikkel nieuwe producten en diensten om de toekomst van de onderneming vorm te geven.
  • Gebruik de aanwezige kennis om de efficiëntie van processen en de kwaliteit van producten te verbeteren.
  • Luister naar jouw klanten om producten en diensten aan te bieden die voldoen aan hun verwachtingen.

Cruciaal hierbij is de bereidheid en motivatie van alle medewerkers om hun steentje bij te dragen, open te staan voor nieuwe kennis en het delen van hun eigen ervaringen, kennis en expertise.

Een goed kennismodel met een uitgekiende strategie is fijn, maar wat ben je er mee als je medewerkers hun info niet willen delen? Deze website geeft jou daarom in de eerste plaats concrete tips & tricks om medewerkers op een spontane manier informatie met elkaar te laten delen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Op de pagina tips en tricks selecteer je de twee bedrijfsonderdelen die je met elkaar in verbinding wil brengen. Verder kan je aangeven of één van deze bedrijfsonderdelen een externe partij is.
Op basis van jouw selectie krijg je tips & tricks om de kennisdeling tussen deze twee bedrijfsonderdelen te bevorderen. Alle tips en tricks zijn zo laagdrempelig mogelijk opgemaakt. Je kiest zelf wat voor jou haalbaar is en wat je verder wil gebruiken.

Wat vertellen mijn collega’s?

Een kwaliteitsspecialist om kennisoverdracht te bevorderen.

Een nieuwe medewerker inwerken vraagt tijd.

Kennis is cruciaal

Kennis delen in het bedrijf

Doe de scan!

Vul onze scan in en ontdek de sterke en zwakke punten op gebied van kennisdeling binnen jouw organisatie.

Je positioneert je organisatie bij elke stelling. Na afloop van de vragenlijst krijg je een afdrukbaar overzicht dat je ook naar jouw mailadres kan verzenden.

In dit overzicht wijzen we jou aan welke informatie op onze website voor jou op dit moment het meest interessant is.