Kennisdeling stimuleren

Kennisdeling stimuleren

Een vaak aangehaald probleem bij kennismanagement is het bereid maken van deze medewerker om kennis te delen met anderen. Kennis wordt vaak aanzien als macht. Een medewerker kan eerder weigerachtig staan tegenover het delen van zijn kennis uit schrik voor zijn positie. Een oudere medewerker voelt ook niet altijd de nood om zijn kennis te delen.
De bereidheid om informatie te delen hangt rechtstreeks samen met de organisatiecultuur. Wanneer informatie-uitwisseling een alledaagse, natuurlijke taak is,  zal er weinig weerstand zijn om kennis te delen. Dit omdat het duidelijk is dat dit van jou wordt verwacht, anderzijds omdat je ook zelf kennis kan verwerven van je collega’s.
Deze eenvoudige tips helpen jou om kennisdeling te integreren in jouw bedrijf.

Maak tijd en middelen vrij voor kennisoverdracht.

Voorzie in het takenpakket van de medewerkers tijd om hun kennis te delen. Op deze manier maak je het evalueerbaar en opvolgbaar en is het minder vrijblijvend. Naast tijd heb je ook middelen zoals software, hardware, videocamera, mappen, … nodig, afhankelijk van de wijze waarop je gegevens wil opslaan.

Neem kennisoverdracht op in een takenfiche

Door kennisoverdracht als taak op de nemen maak je het evalueerbaar.

Evalueer kennisoverdracht op een functioneringsgesprek

Coach medewerkers in het opslaan en delen van hun kennis. Volg hen regelmatig op.

Koppel oudere en jongere werknemers in projecten

Jongere medewerkers kunnen oudere werknemers de nieuwe toepassingen en technologieën aanleren. Oudere werknemers kunnen jongere collega’s heel wat expertise bijbrengen. Laat verschillende generaties met elkaar samenwerken zodat ze van elkaar kunnen leren.

Roteer met medewerkers

Als je mensen van werkpost verwisselt leren ze elkaars taken kennen en zullen ze hun kennis meestal spontaan overdragen want elk om de beurt komen ze op een machine te staan waarmee ze minder vertrouwd zijn. Op dit moment appreciëren ze de info van hun collega en daardoor gaan ze ook hun eigen kennis delen.

Investeer in een informatiesysteem

Een goed werkend, stabiel en eenvoudig te gebruiken systeem om kennis op te slaan en te delen is wenselijk. Door het systeem eenvoudig te houden kunnen medewerkers zonder veel moeite kennis delen. Een systeem dat omslachtig is, wordt als last aanzien en heeft een minder groot effect.

Maak informatie toegankelijk

Opgeslagen kennis moet voor de medewerkers eenvoudig toegankelijk zijn. Wanneer ze informatie snel kunnen raadplegen zijn ze ook sneller geneigd om hun kennis te delen.

Creëer mogelijkheden voor informele overlegmomenten

Informatie hoeft niet altijd opgeslagen te worden. Het is minstens even belangrijk om informele overlegmomenten te creëren en dit ook over afdelingen heen. Medewerkers moeten elkaar mogen ontmoeten op de werkvloer en moeten ruimte hebben om snel info met elkaar uit te wisselen. Zo verminder je de foutenlast en verhoog je de informatie-uitwisseling.