Wie is Karl Wiig

Wie is Karl Wiig

Karl Wiig staat wereldwijd bekend als specialist in toepassingen van Kennismanagement binnen organisaties.

Hij vertrekt vanuit een klantgerichte benadering door de introductie van kennis en vaardigheden bij het management op vlak van kennismanagement. Hij focust op strategische, business gerelateerde aspecten voor het senior management, een tactische aanpak voor het middle management en praktische methoden en technieken voor het operationele niveau.